21/06/2021 - 12:35 uur

ROC Friese Poort installeert practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap

Met de start van het practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap op 10 juni jl. zet ROC Friese Poort stevig in op praktisch onderzoek en innovatie in de maritieme sector. Geert Hoekstra is geïnstalleerd als practor van het practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap. Hiermee is het eerste maritieme practoraat een feit.

Installatie 
De installatie van Geert Hoekstra als practor vond plaats op de locatie Urk waar 130 gasten (grotendeels online) bij aanwezig waren. Geert is in zijn installatierede ingegaan op de bijdrage die het practoraat via onderzoek en onderwijs wil geven op de toekomstbestendige ontwikkeling van de maritieme sector. De sector en met name de visserij staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving. Maar ook  de grootschalige uitrol van windparken op zee (energietransitie) en gesloten gebieden voor visserij vanuit natuurbescherming (natuurtransitie) spelen een rol. Een andere belangrijke ontwikkeling is die verantwoorde herkomst van ons voedsel (vanuit de voedseltransitie). Tot slot is er tekort aan gekwalificeerd personeel in de maritieme sector. 

Practoraat
Het komend jaar zal het eerste initiatief vanuit het practoraat een praktijkonderzoek zijn naar het huidig maritiem onderwijsaanbod (zowel qua vorm als inhoud) en de belangrijkste behoeften voor maritiem onderwijs in 2030. Daarnaast worden komende jaar kansen verkend om verkorte hbo-opleidingen aan te bieden op de locatie Urk. Samen met hbo-instellingen wordt gekeken naar een tweejarige hbo Associate Degree (AD) die in meerdere uitstroomprofielen binnen de maritieme sectoren voorziet.             

Een derde initiatief vanuit het practoraat team is een masterclass Ondernemerschap in de blauwe economie te organiseren. Familiebedrijven en ondernemers uit de visserij, aquacultuur en visverwerking/-handel kunnen zich vanaf september dit jaar aanmelden. In een serie kennissessies worden in samenwerking met de WUR en partners de meest recente inzichten vanuit onderzoek en praktijk gepresenteerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn financiering, personeel en bedrijfsopvolging, circulaire economie, innovatie, digitalisering, et cetera. Studenten kunnen deze kennissessies ook bijwonen waarbij ze onderzoek kunnen doen naar praktijkvragen vanuit de deelnemende bedrijven. 

Op de langere termijn, gaat het practoraat zich ook richten op het Maritieme trainingscentrum dat dan geopend wordt. Samen met de maritieme sector en onderwijs zullen praktijkonderzoek- en testen worden opgezet rondom nieuwe technieken en om de veiligheid te vergroten aan boord van schepen in de visserij maar ook binnenvaart onder andere. Of als het gaat om de veiligheid op de werkvloer van maritieme bedrijven.