Onderzoek

Zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs volgen de maritieme innovaties elkaar snel op, maar wat betekent dit voor een bedrijf, organisatie, personeel of bemanning?

Praktijkgericht onderzoek door studenten kan hierin inzicht verschaffen. Het onderzoek biedt nieuwe kennis voor de probleemeigenaar en is meer gericht op het verbeteren (probleem oplossen) dan het verklaren. Verbeteren betekent in de meeste gevallen het veranderen van situaties naar een gewenste situatie. De kennis die hiermee wordt opgedaan en de oplossingsrichting die hiermee wordt geboden, kan veelal ook van toepassing zijn bij vergelijkbare vraagstukken in vergelijkbare situaties. Daarmee draagt het onderzoek bij aan overdraagbare kennis en op een meer evidence-based uitvoering van de beroepspraktijk.  

Cyclisch onderzoek

Hierbij is een kortcyclisch onderzoek op een specifiek maritiem vraagstuk mogelijk maar kan er door de Maritieme Academie Holland ook een langcyclisch (promotie-)onderzoek uitgevoerd worden.

 

Nationaal en internationaal

Voor bedrijven en instellingen zijn studenten onder supervisie van lectoren en docenten van de Maritieme Academie Holland beschikbaar. Van opzet tot uitvoering kan in Nederland of internationaal uitgevoerd worden.

 

Amsterdam:

Hogeschool van Amsterdam

 

West-Terschelling:

MIWB_NHL