22/09/2017 - 14:28 uur

Nieuwe campus voor studenten zeevaartschool Terschelling

De nieuwe Campus van Maritiem Instituut Willem Barentsz biedt studenten een thuis tijdens hun eerste twee studiejaren. Naast een eigen plek voor iedere student beschikt het over gezamenlijke huiskamers, studieruimte, fitnessruimte en een sportveld.  

De Campus is gebouwd in opdracht van Woningstichting De Veste in nauwe samenwerking met de Gemeente Terschelling, NHL Hogeschool en het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB). Wonen en leren bevindt zich nu op loopafstand van het onderwijs.

De komst van de Campus vergde een langdurig voortraject waarbij door de verschillende partijen intensief is samengewerkt. Vanaf het eerste ontstaan van het maritieme onderwijs op het eiland is de gemeente Terschelling al betrokken bij de huisvesting van studenten. Haar inspanning maakte onder meer mogelijk dat het nieuwe gebouw op deze locatie tegen het bos gerealiseerd kon worden. Om te komen tot een passend ontwerp van de gebouwen zijn de NHL, MIWB en studentenraad nauw betrokken bij de totstandkoming van het programma van eisen, om zo te komen tot een prettige plek om te wonen, leven en te studeren.

“Wij zijn bijzonder trots op het resultaat! Het is de inzet van alle betrokken partijen die het mogelijk heeft gemaakt om studenten te laten wonen op deze bijzondere plek. Grote betrokkenheid, motivatie en flexibiliteit maakte dat een ieder er extra voor heeft gewerkt. Samen hebben wij een uniek partnership”, zo benoemt Janine Godderij, directeur van De Veste, de komst van de Campus.

“Een partij die ook zeker genoemd moet worden is de Stichting Zeevaartschoolbelangen, al die tijd heeft zij betrokkenheid getoond bij het ontwikkelen van een visie op de nieuwe huisvesting en zich ingespannen om het voor elkaar te boksen”, benoemt oud- wethouder Teun de Jong. Zo is ook de inrichting van alle gezamenlijke ruimtes en het voorzien in stoffering mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van de Stichting.

Gedeputeerde van de provincie Fryslân, Klaas Kielstra, roemt het belang van de zeevaartschool voor de eilander economie en leefbaarheid.’ Zelfs internationaal staat dit instituut hoog aangeschreven. Dat heeft niet alleen een positief effect op Terschelling, maar op het hele Waddengebied en zelfs de provincie.’

Voor het MIWB is de komst van de nieuwe Campus een eerste stap in een traject van vernieuwing. Binnenkort krijgen de bouwwerkzaamheden rondom de locatie een vervolg. Het MIWB start een grootschalige renovatie waarmee zij haar schoolgebouwen moderniseert. “NHL Hogeschool werkt aan excellent onderwijs”, aldus Willem Smink die als voormalig voorzitter van CvB NHL een belangrijke rol heeft gespeeld bij het mogelijk maken van de renovatie:“Met de renovatie wil het MIWB haar schoolgebouwen en bijbehorende faciliteiten versterken, zodat het excellent onderwijs kan blijven aanbieden. Hiermee creëert de onderwijsinstelling een prettige leer- en werkomgeving die klaar is voor de toekomst”. Zo ontstaan onder andere in het hoofdgebouw meer studie- en overlegplekken.