31/12/2014 - 16:12 uur

Meer studenten kiezen maritiem

Afgelopen jaar is het aantal leerlingen en studenten opnieuw gestegen naar bijna 2.100 jongeren in een maritiem nautische of maritiem technische opleiding op een van de acht opleidingslocaties.

Het aantal studenten is 5% gegroeid voor de locaties in IJmuiden, Amsterdam, Harlingen, Sneek, Leeuwarden, Terschelling en Delfzijl. Alle vakgebieden binnen de coöperatie hebben meer studenten maar met name de richtingen Ocean Technology en Binnenvaart zijn goed gestegen.