17/11/2020 - 17:00 uur

Dag van de Maritieme Docent 2020 ook digitaal een succes


Ruim 170 maritieme docenten van de Nederlandse maritieme beroepsleidingen (vmbo, mbo en hbo) hebben op vrijdag 13 november de koppen digitaal bijeengestoken op de tweede landelijke Dag van de Maritieme Docent (DvdMD). Als gevolg van de corona maatregelen was het dit jaar niet mogelijk om de bijeenkomst fysiek in Vlissingen te laten plaatsvinden en is gekozen voor een alternatief digitaal programma. Een programma waarin het belang van samenwerking en kennisuitwisseling centraal stond. Via de chats en appjes lieten de deelnemers al snel weten dat de digitale DvdMD ook een succes was.  


Samenwerking binnen het onderwijs en met de sector

Hans Snijders, voorzitter CvB Nova en voorzitter van het landelijk Bestuurlijk Overleg Maritiem Onderwijs, opende het event en bracht een dik compliment uit naar alle maritieme docenten. Ook in dit corona jaar lukt het de maritieme docenten met een enorme inspanning om leerlingen en studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst in de maritieme sector. Hans Snijders ziet verder dat er de afgelopen jaren steeds meer wordt samengewerkt tussen de maritieme instellingen. Een mooie ontwikkeling die goed is voor het onderwijs, interessant voor docenten en studenten en ook voor het bedrijfsleven belangrijk is. 

Vervolgens ging Annet Koster, directeur KVNR, in op de corona gevolgen voor de maritieme sector en voor reders in het bijzonder. Geen gemakkelijke tijd, maar omdat veel partijen in hetzelfde schuitje zitten brengt het ook nieuwe kansen om gezamenlijk oplossingen en vernieuwing voor elkaar te krijgen. De intensieve samenwerking die de KVNR heeft met het maritiem onderwijs wordt zeer gewaardeerd en ook in dit coronajaar heeft dat weer zijn meerwaarde bewezen. De totstandkoming van de speciale covid-19 regeling over het aantal vaardagen en de gezamenlijke actie om studenten toch op stage te krijgen zijn successen waar we in de samenwerking tussen maritiem onderwijs en bedrijfsleven trots op kunnen zijn.

Ontspannen de kennissessies in

Cabaretier Dolf Jansen sprak vervolgens de maritieme docenten toe. Hij gaf op geheel eigenwijze zijn blik op het maritiem onderwijs, de rol van de maritieme docent en de corona gevolgen. Na de ludieke bijdrage van de cabaretier gingen de docenten in deelsessies uit elkaar om kennis uit te wisselen over een aantal actuele projecten uit het maritiem onderwijs. Vanuit vier verschillende projecten werden de deelnemers in ‘kijkje in de kombuis’-sessies bijgepraat over:

·       De nieuwe binnenvaart EU Richtlijn en het project Competing

·       Ontwikkelingen rondom het nieuwe mbo kwalificatiedossier zeevaart

·       De duale AD Maritieme Techniek

·       De nieuwe minor op het snijvlak van maritieme techniek en dataverwerking

 

Met een levendige bijdrage van de deelnemers aan deze sessies is er weer een stap gezet in de verdere samenwerking in het maritiem onderwijs.