BeŽdiging lector Maritieme Innovatieve Technieken

Op vrijdag 29 maart is dr.ir. Herbert J. Koelman officieel beëdigd als lector van het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken, onderdeel van NHL Stenden Hogeschool. 

Koelman gaat binnen het lectoraat praktijkgericht onderzoek uitvoeren naar technologische ontwikkelingen en innovaties in de scheepsbouw- en scheepvaartindustrie. Aan de ene kant is er de maatschappelijke vraag naar steeds schonere en veiligere schepen. Aan de andere kant de technologische ontwikkelingen op het gebied van sensoren, gegevensverzameling en -verwerking. 

Het lectoraat voert de onderzoeken uit in hechte samenwerking met studenten, bedrijven en andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Veiligheid, kennis en innovatie door toepassing van nieuwe technolgieën zijn hierbij steeds de verbindende factoren.

Kijk hier voor meer informatie over het lectortaat.