Innovatieve Nova-tool voor praktijkbegeleiders Binnenvaart

Nova College heeft samen met het bedrijfsleven een nieuwe vorm van digitale begeleiding voor praktijkopleiders ontwikkeld. De tool is een aanvulling op de bestaande begeleiding.

De praktijkopleider aan boord ondersteunt de student bij zijn ontwikkeling in nauwe samenwerking met het Nova College. De praktijkopleider draagt zijn kennis over en leert de student zelfstandig te werken. Ook het afnemen van praktijkexamens is een belangrijke rol van de praktijkopleider. Als examinator moet hij of zij immers objectief de vakbekwaamheid van de student beoordelen. Al deze onderwerpen komen uitgebreid aan de orde in de toolbox, die bestaat uit instructiefilmpjes en tekst. 

Meer weten?