Nieuw schoolgebouw Ún studentencampus MIWB

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling maakt zich klaar voor de toekomst. Het schoolgebouw en de studentencampus worden komende tijd flink gerenoveerd en gemoderniseerd. Begin dit jaar besloot NHL Hogeschool groen licht te geven voor deze plannen.

Alle gebouwen van het MIWB - het hoofdgebouw, het simulator trainingscentrum en het Nautisch Kwartier - worden gerenoveerd en gemoderniseerd. Er komen onder andere een moderne mediatheek met studielandschap, praktijklokalen, simulatorfaciliteiten, kleinschalige werkplekken en nieuwe ICT-faciliteiten. De planning is dat het gemoderniseerde schoolgebouw in 2019 gereed is.

Daarnaast is Woningstichting De Veste begin 2016 gestart met de bouw van een nieuwe studentencampus op het eiland. Deze campus zal in de zomer van 2017 in gebruik worden genomen.

Met deze nieuwe faciliteiten krijgt het MIWB de beschikking over moderne, state of the art onderwijsfaciliteiten waarmee ze haar excellente positie kan behouden. Al jaren staan de opleidingen van het MIWB op de eerste plaats in de Keuzegids hoger onderwijs.

Het MIWB op Terschelling geeft onderwijs aan ruim 500 studenten. Daarnaast krijgen zo'n 1100 externe studenten per jaar training op het Maritiem Simulator Trainingscentrum. Deze faciliteit maakt een belangrijk deel uit van het Nederlands nautisch onderwijs. Ten slotte verzorgt het MIWB cursussen voor het bedrijfsleven.