Maritieme Academie Holland

water vergroot je wereld 

De Maritieme Academie Holland is hét samenwerkingsverband van maritieme opleidingen in Velsen, IJmuiden, Amsterdam, Sneek, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Delfzijl en Urk.

Doe je een beroepsopleiding, dan kun je binnen de academie naadloos doorstromen naar de verschillende niveau’s in voorbereidend, middelbaar en hoger onderwijs. Voor professionals en bedrijven hebben we een ruim aanbod van cursussen en trainingen op maat.

Opleidingen, cursussen, trainingen en onderzoek

De Maritieme Academie Holland is thuis in de vakgebieden binnenvaart, havenlogistiek, zeevaart, maritieme techniek, scheeps- en jachtbouw, visserij en ocean technology. We beschikken over hoogwaardige voorzieningen zoals simulatoren en opleidingsschepen.

Van scholier tot professional, van matroos tot onderzoeker, van 12 tot 70 jaar: de Maritieme Academie Holland vergroot je wereld.